Reklama: Czy znasz wszystkie fakty? [Infografika]

Październik 16, 2012 Badania & Raporty Marketing i Reklama

Podział środków finansowych przeznaczonych na skuteczną reklamę jest jednym z najtrudniejszych zadań z jakimi zmagają się marketerzy. Tam, dokąd zmierza klient – tam zazwyczaj w następstwie podąża reklamodawca.

Ostatnia eksplozja w świecie reklamy internetowej – oraz stale zmieniających się technologii takich jak Real-Time Bidding (nowy ekosystem efektywnej reklamy odsłonowej), która przyspiesza proces rozwoju – zasadniczo zmienił metodę reklamowania się w dzisiejszych czasach.

Pytanie brzmi: Czy znasz fakty dotyczące reklamy, aby móc dokonać najlepszego wyboru?

Sprawdź poniższą infografikę przygotowaną przez OpenX, aby dowiedzieć się więcej na temat ogólnego przekroju reklamy uzbrajając się we wszystkie niezbędne fakty, aby swobodniej poruszać się w coraz bardziej złożonej branży reklamowej.

Reklama: Czy nasz wszystkie fakty?

Udziały mediów w dochodach rynku reklamy  (2011)

Emisja telewizyjna – 38,5 miliarda dolarów

Internet – 31,7 miliarda dolarów

Telewizja kablowa – 30 miliardów dolarów

Gazety – 20,7 miliarda dolarów

Czasopisma – 18 miliardów dolarów

Radio – 15,2 miliarda dolarów

Koszt reklamy vs. czas jej emisji w mediach: telewizja, druk, Internet, radio, urządzenia mobilne

Telewizja: Koszt emisji w sieci telewizyjnej waha się pomiędzy 80 000 – 600 000 dolarów za 30 sekund czasu antenowego.

Zgodnie z książką The Social Media Management Handbook, okazuje się, że 82% telewizyjnych reklam generuje negatywne ROI.

Druk: Prasa doświadczyła 15 z kolei sześciomiesięcznego okresu spadku obiegu.

W ciągu pięciu lat, całkowity koszt wydatków na reklamę w krajowej gazecie zmniejszył się niemal o połowę.

Urządzenia mobilne: wielka przepaść w wydatkach na reklamę: 1% z całościowej kwoty, jednak 23% czasu konsumentów zabrało to medium.

Zastosowanie mobilnej reklamy wzrosło o 149% w 2011 roku.

Internet: Przychody reklam internetowych w pierwszym kwartale 2012 roku ustanowiły nowy rekord w okresie sprawozdawczym sytuując się na poziomie 8,4 miliardów dolarów. Odnotowano 15% wzrost przychodów w stosunku do 2011 roku.

Przychody związane z wyświetlaniem reklam w 2011 roku w sumie wyniosły 11,1 miliardów dolarów (15% więcej niż w 2010 roku).

Real-Time Bidding (RTB): W tym roku RTB będzie reprezentować 16% rynku wyświetlanych reklam w Stanach Zjednoczonych. Do 2015 będzie stanowić 27% całkowitej sprzedaży reklam wyświetlanych w USA.

Do 2015 roku, większość przychodów ze sprzedaży pośredniej wyświetlanych reklam będzie notowane za pomocą RTB, zarówno w USA jak i w najbardziej rozwiniętych rynkach Europy.

Sprzedaż wyświetlanych reklam w oparciu o RTB zaowocuje silnym wzrostem międzynarodowej jednostki w 2015 roku. 2010-2015 roczna stopa wzrostu.