Twoja agencja reklamowa powinna oferować usługi marketingu afiliacyjnego

Większość internetowych agencji marketingowych wykorzystuje marketing w wyszukiwarkach (SEM), optymalizację dla wyszukiwarek internetowych (SEO), metodę płatności pay-per-click, e-maile czy tradycyjną reklamę w mediach. Ale tylko te największe oferują usługę zarządzania programem partnerskim dla swoich klientów.

Dzięki zarządzaniu parogramem partnerskim agencje stają się cenną usługą dla klientów, zarówno tych dotychczasowych, co potencjalnych. Dzięki płatności, która realizowana jest wyłącznie po uzyskaniu konkretnych wyników, także marketing afiliacyjny stanowi atrakcyjną wartość dla potencjalnych Reklamodawców.

Wśród wszystkich decyzji biznesowych, jakie trzeba podjąć, należy wziąć pod uwagę potrzeby naszych klientów. Ponieważ coraz więcej firm angażuje się w w marketing afiliacyjny, warto zadać pytanie, czy firmy lepiej funkcjonują i radzą sobie same, czy może korzystając z usług agencji marketingowych?

Rozpoczęcie działalności agencji marketingowej:

1. Skonfigurowanie oprogramowania do śledzenia programu partnerskiego

Zanim nastąpi etap rejestracji partnerów, tworzenia ofert, generowania linków śledzących i dostarczania sprawozdań z wyników, należy najpierw stworzyć system śledzenia, który będzie odpowiadał potrzebom konkretnej agencji. Jeżeli wiemy, iloma programami partnerskimi będziemy zarządzać w imieniu naszych klientów, to będziemy też mogli znaleźć i dostosować odpowiednie oprogramowanie do zarządzania programem partnerskim.

Pytania, na które trzeba znaleźć odpowiedź, aby ocenić swoje możliwości, to m.in.: czego szukamy w oprogramowaniu śledzącym?, czy ma ono ustanowione opłaty?, czy posiada dwukierunkowy API?, jaki jest średni czas przestoju (po jego nastąpieniu tracimy dane)?, czy możliwe jest dostosowanie oprogramowania do marki klienta?, czy dostępna jest funkcja wykrywania oszustw?, iloma Wydawcami możemy zarządzać?, czy istnieje jakiś limit na liczbę ofert, którymi możemy zarządzać?, czy dostępna jest funkcja wysyłania e-maili?, czy oprogramowanie pozwala na korzystanie z różnych walut?.

Chociaż zarządzanie programem partnerskim to zestaw umiejętności, których można łatwo nauczyć się od specjalistów ds. marketingu, to jednak korzystne jest zatrudnienie doświadczonego menadżera do programów partnerskich. Wie on nie tylko jak odnaleźć się w tej dziedzinie, ale posiada również wiedzę z zakresu komunikacji, dostarczania danych i ustawiania oczekiwań dotyczące sieci i Wydawców.

2. Budowa bazy afiliacyjnej

Kluczem do zdobycia rozgłosu i sukcesu jest rejestracja Wydawców, którzy chcieliby  promować oferty, którymi zarządzamy jako agencja marketingowa. Ma ona tą przewagę nad firmami, które wchodzą na rynek marketingu afiliacyjnego, że posiada dużą liczbę klientów.

Jeśli agencja marketingowa będzie miała stały napływ klientów, to istnieje większa szansa, że otrzyma od sieci afiliacyjnych pierwszeństwo ofert wydawców. Zdobędzie także możliwość negocjowania korzystniejszych kontraktów z sieciami, co pozwoli na odpowiednie ustawienie się wobec innych istniejących agencji marketingowych.

3. Współdziałanie w ramach strategii

Agencja marketingowa oferuje wiele różnych źródeł danych, takich jak: SEO, które nie przyciąga ogromnej uwagi i nie ma aż takiego rozgłosu; coraz droższe SEM; e-mail marketing, który wykorzystuje wątpliwe taktyki oraz social media, które ciągle się rozwijają. Włączając do tego mixu różnych kanałów marketing afiliacyjny, można zacząć wykorzystywać je wszystkie razem i współdziałać.

Jeśli współczynnik rentowności inwestycji ROI jest stały i zaspokojone są potrzeby klientów, to siła płynąca z wykorzystania marketingu afiliacyjnego może być ogromna a w jego ramach można dowolnie ustawiać płatności. Marketing afiliacyjny łatwo podlega kontroli. Po stworzeniu ofert, Wydawcy agencji marketingowej je promują a Reklamodawcy zdobywają kolejnych klientów. Wiele systemów partnerskich umożliwia ustawienie określonych pism uwierzytelniających, które są wymagane, aby otrzymać zapłatę za dane działanie. Można także sprawdzić i zatwierdzić każdą sprzedaż, wygenerować wskazówki za pośrednictwem programu klienta oraz zapewnić wysoką jakość.

Zalety agencji marketingowej

Wiele firm przyciąga Wydawców wykorzystując do tego swoją reputację na rynku. Mniejsze firmy prowadzą rekrutację promując swój program za pośrednictwem sieci partnerskich. Wymaga to nie tylko czasu, ale i zasobów. W przypadku agencji marketingowej wygląda to zupełnie inaczej. Współpracuje ona z głównymi sieciami, wyniki są korzystne dla wszystkich, ma większą liczbę Wydawców, większy rozgłos, większą sprzedaż a także większe budżety na reklamę.

Chociaż samo rozpoczęcie działalności skupionej na marketingu afiliacyjnym jest stosunkowo proste, to stworzenie programu i ofert, zarządzanie Wydawcami i pomiar wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI) może zająć sporo czasu. Wiele firm nie może lub nie chce inwestować środków niezbędnych do prowadzenia działań z zakresu marketingu afiliacyjnego. Agencja stanowi alternatywę dla takich osób i przeszkód, które się pojawiają. Kieruje i zarządza całym procesem strategicznego i analitycznego podejmowania decyzji dotyczących programów partnerskich dla swoich klientów. Poprzez wdrażanie zarządzania partnerskiego, agencja marketingowa może zapewnić całodobową kontrolę, która przynosi znaczące efekty.