Dlaczego większość ludzi ponosi porażkę w marketingu afiliacyjnym?

Maj 4, 2012 Marketing Afiliacyjny

Marketing afiliacyjny można porównać do gry. Wiele osób próbuje w nią grać, wielu przegrywa a tylko niektórym udajesię wygrać. Jaka jest więc różnica pomiędzy ludźmi, którzy są skuteczni i tymi, którzy ponoszą niepowodzenia?

 

Do podstawowych błędów należą:

I. Niepoprawne badania produktów i wybieranie rynków, które są już nasycone.

II. Wybór nieodpowiednich programów partnerskich.

III. Niewystarczające środki finansowe przeznaczane na kampanie AdWords.

IV. Za mała pomysłowość i brak oryginalności.

V. Koncentrowanie się tylko na jednym rynku, zamiast uwzględnia kilku.

VI. Linkowanie bezpośrednio do Reklamodawców, zamiast korzystania z tzw.”squeeze pages” (strony www, których celem jest pozostawienie adresów e-mailowych przez internautów i pozyskanie subskrybentów).

VII. Nietestowanie więcej niż jeden raz narzędzi za pomocą Google AdWords.

VIII. Wybieranie zbyt wielu ogólnych słów kluczowych w programie AdWords.

IX. Pomijanie grup niszowych w AdWords.

X. Nieobliczanie maksymalnego CPA (cost-per-action) dla produktu, który promujemy.

XI. Ukierunkowanie na zły rynek.

XII. Niewykorzystywanie programu Microsoft AdCenter.

XIII. Niezasłanianie linków partnerskich.

XIV. Nieuwzględnianie i nie pytanie innych firm, które działają na rynku.

XV. Brak badań konkurencji.

 

Teraz już wiesz, czego unikać. Zapamiętaj to i przekuj działania w sukces w marketingu afiliacyjnym!