Coraz mniej użytkowników Facebooka w USA, a Twitter coraz popularniejszy

Marzec 6, 2012 Badania & Raporty

Jak donosi eMarketer wśród gigantów platform społecznościowych w Stanach Zjednoczonych coraz większy sukces odnosi Twitter, który odnotowuje stały wzrost użytkowników.

Jeszcze w 2010 roku Facebook odnotował wzrost liczby użytkowników o 38,6% mieszkańców USA, jednocześnie 116,8 mln internautów logowało się do serwisu przynajmniej raz w miesiącu. Tak wysokie wskaźniki sygnalizowały nadchodzące zahamowanie intensywnego wzrostu, czego dowodzą wyniki z 2011 r., kiedy to wyniósł on 13,4%. Według szacunków rok 2012 będzie pierwszym, kiedy to wzrost liczby użytkowników nie przekroczy dwucyfrowego wyniku w skali procentowej.  Według prognoz eMarketera tendencja ta będzie się utrzymywać w nadchodzących latach.

Na Twitterze, natomiast rozwój ten jest intensywniejszy. W 2010 r. odnotowano wzrost na poziomie 23,5%, a w 2011r. było to już 31,9% kiedy to wyprzedził on Facebook’a. Mimo coraz lepszych wyników, tendencje spadkowe na kolejne lata przewidywane są także dla Twittera, jednak według prognoz w 2014 r. pozostanie on na poziomie czterokrotnie wyższego tempa wzrostu w stosunku do Facebook’a.

 

Jedną z przyczyn tak intensywnego rozwoju Twittera jest jego rozmiar. Facebook pod koniec 2011r. zebrał już ogromną liczbę internautów w USA (prawie 133 milniony, a w 2014 przewidywany jest wzrost do 150 mln). W porównianiu z nim Twitter pod koniec zeszłego roku miał o 24 mln mniejszą bazę użytkowników. Mimo to, eMareketer przewiduje, że w latach 2010-2014 Twitter będzie sukcesywnie zwiększał liczbę swoich użytkowników (prawie dwukrotnie), osiągając poziom 37,6 mln mikrobloggerów.

Przedstawione wyniki eMarketer opracował na podstawie analizy badań oraz danych o ruchu uzyskanych z agencji badawczych, firm prasowych, obserwując dotychczasowe trendy historyczne, a także uwzględniając dane demograficzne i czynniki społeczno-ekonomiczne.