Najpopularniejsze narzędzia w branży reklamowej w 2012r.

Kwiecień 15, 2012 Badania & Raporty

W sondażu PointRoll przeprowadzonym w styczniu 2012r. przez Kelton Research i wydanym w marcu 2012 roku, przebadano 250 specjalistów od marketingu (poziom kierownika i wyżej) z całego USA. Z badania wynika, że to social media i reklama w wyszukiwarkach to najbardziej popularne narzędzia reklamowe w tym roku. W obu przypadkach wskazało na to 24% respondentów sondażu. Niewiele mniej wskazań zyskała reklama banerowa, którą wybrało 22% respondentów.  Znacznie mniej głosów otrzymało video online (11%), reklamy na telefonach i tabletach (7%) oraz aplikacje na telefon i tablet (6%). Tylko 1% badanych osób wybrało e-mail, wiadomości tekstowe czy gry społecznościowe. Badanie pokazało, że reklamy w wyszukiwarkach są bardziej popularne wśród osób zajmujących stanowiska dyrektorskie i wyższe (30%) niż wśród tych, którzy pracują na stanowiskach kierowniczych i nadzorczych (19%).

 

Prognozy wydatków. Największy wzrost odnotują wydatki na kanały cyfrowe.

Większość badanych planuje zwiększyć wydatki przeznaczone na zakup różnych kanałów cyfrowych. Wśród tych osób, największy odsetek twierdzi, że będzie zwiększać wydatki na marketing w social mediach albo na reklamy (79%). Niewiele mnie, bo 75% odpowiedziało, że zamierza zwiększyć budżet przeznaczony na marketing mobilny albo reklamy. O wiele mniej badanych (55%) stwierdziło, że będą zwiększać wydatki na reklamę w wyszukiwarkach. I tylko 7% odpowiedziało, że albo zmniejszą wydatki (3%) albo w ogóle nie skorzystają z tego narzędzia (4%).

W przypadku marketingu i reklamy zewnętrznej, to tyle samo, bo 16% respondentów stwierdziło, że zmniejszy wydatki w tej dziedzinie, co tych, którzy zamierzają je zwiększyć. I choć 15% specjalistów od marketingu przeznaczy więcej pieniędzy z budżetu na marketing i reklamę tradycyjną, to 21% będzie zmniejszać swoje budżety. Pomimo tych deklaracji, tradycyjne kanały marketingowe nadal pochłaniają dużą część budżetów. Świadczy o tym fakt, że 57% dyrektorów marketingu i działów reklamy w organizacjach przynoszących dochody w wysokości 10 milionów dolarów i więcej, wskazało, że większość ich wydatków w 2011r. zostało przeznaczone na tradycyjne „wysiłki”.

Targetowanie publiczności.

Co ciekawe, targetowanie odbiorców znajduje się na szczycie listy trendów w branży (49%) i wyprzedza takie ruchy jak cross-screen media (40%), telewizję internetową (30%), Facebook marketing (37%), gry społecznościowe (22%) oraz marketing cyfrowy i reklamę zewnętrzną (19%). Wśród osób deklarujących targetowanie przeważały osoby na stanowiskach dyrektorskich i wyższych (56%) w porównaniu do osób na szczeblu managerskim (44%).

17% respondentów przyznało, że właściwe określenie grupy docelowej powstrzymywało ich od efektywnego wykonywania swojej pracy. Według przeprowadzonych w marcu 2012r. badań Loyalty 360 i Acxiom, tylko 49% kadry kierowniczej firm zgadza się z twierdzeniem, że wiedzą, kim są ich najbardziej lojalni klienci, znają najlepsze sposoby dotarcia do nich i zachęcenia do zaangażowania się w ich markę. W rzeczywistości tylko 10% badanych zdecydowanie zgodziło się z tym twierdzeniem, jedna trzecia respondentów była neutralna a jeden na pięciu badanych nie zgodził się.

Marketerzy wykorzystują wiele narządzi i współpracują z wieloma partnerami.

Dane z badania PointRoll “Marketing Tools Study 2012” wskazały, że 28% profesjonalistów z branży marketingu i reklamy, aby osiągnąć swój cel sprzedażowy, wykorzystuje co najmniej siedem różnych narządzi podczas jednej kampanii. 62% respondentów używa od trzech do sześciu narządzi.

Aby osiągnąć swój cel, trzech na dziesięciu badanych prosi o pomoc co najmniej dziesięciu partnerów w trakcie danej kampanii. Czasami ma to skutek odwrotny do zamierzonego, do czego przyznaje się około jedna trzecia respondentów.  Jednocześnie jedna osoba na dziesięć uważa, że największym celem tego roku jest bardziej wydajna praca ze sprzedawcami.

Inne wnioski pokazują, że:

  • Specjaliści ds. marketingu byliby skłonni zapłacić średnio 107,500 tysięcy dolarów firmie, która zajęłaby się poprowadzeniem zintegrowanej kampanii cyfrowej.
  • Zwiększenie sprzedaży (31%) i ROI – wskaźnik rentowności (28%) to jedne z najważniejszych, często powtarzanych przez marketerów celów na ten rok.
  • Nieco ponad połowa respondentów twierdzi, że nieefektywna kontrola i pomiar ROI hamują osiągnięcie przez nich sukcesu w pracy.
  • Prawie wszyscy respondenci przewidują, że będą korzystać w tym roku z video online. Najpopularniejszymi formatami są reklamy in-banner (60%), in-stream (49%) oraz niestandardowe, dynamiczne reklamy video (42%).