Jak zachęcić Wydawców reklam do podjęcia współpracy?

Marzec 28, 2012 Marketing Afiliacyjny

Dla Wydawców atrakcyjnymi Reklamodawcami są firmy oferujące wysokiej jakości produkty, mające wartość dla klientów. Poza tym Wydawcy muszą znać pewne informacje na temat Reklamodawcy zanim przystąpią do ich programu partnerskiego i zajmą się ich promocją.

Informacje te dotyczą:

  • wysokości prowizji
  • współczynnika konwersji
  • jaki jest zwrot ze statystyk odwiedzin
  • wydajności sieci
  • opinii o płatnościach
  • aktywności w zarządzaniu programem

Wysokość prowizji dla Wydawcy

To pierwsza i najważniejsza dla Wydawców informacja, im wyższa jej kwota, tym większe zainteresowanie. Wydawcy oczekują przede wszystkim hojnych kwot z racji prowizji, a także system ich kontroli przez Reklamodawców był dla nich korzystny.

Współczynnik konwersji

Jest on determinowany przez liczbę potencjalnych użytkowników oraz przekształcenie ich w realnych klientów. Jeśli mamy 10 użytkowników, a jeden z nich zostanie klientem, wtedy współczynnik konwersji wyniesie 10%. Współczynnik ten jest bardzo ważny. Za pomocą prostego wyliczenia możemy zobaczyć jego znaczenie: jeśli Wydawca przekazuje Reklamodawcy 100 unikalnych użytkowników, a nie zostanie dokonany przez nich żaden zakup, to ile zarobi Wydawca? Prosta odpowiedź: NIC! Zadaniem Reklamodawcy jest konwersja wygenerowanego przez Wydawcę ruchu w realny zakup. Przy zerowej konwersji, przy absurdalnie wysokim ruchu prowizja ze 100% wciąż równa jest 0 zł.

Zatem oprócz wysokości prowizji, współczynnik konwersji jest równie ważny, ponieważ oba te wskaźniki służą Wydawcom do określenia spodziewanej kwoty zarobków. Reklamodawca musi być w stanie przekształcić ruch (użytkowników, którzy kliknęli na banner na stronie Wydawcy) w sprzedaż. Merchant pokazując wysoki współczynnik konwersji wpływa na swoją atrakcyjność wśród Wydawców, którzy mogą wybrać konkurencyjne programy partnerskie, nie wiedząc, iż mają one niższy współczynnik konwersji.

Zobacz w jaki sposób można zwiększyć współczynnik konwersji na twojej stronie internetowej.

Zwrot ze statystyk odwiedzin (Cookie Life)

Technologią stosowaną przez sieci afiliacyjne (programy partnerskie) w celu monitorowania działań użytkowników są pliki cookie, tzw. ciasteczka. Zapewne niejednokrotnie w mediach słyszeliście o „ciasteczkach”, gdzie określane bywają jako niebezpieczne i że należy ich unikać, a są to informacje bardzo mylne i często nieścisłe. Nie obawiaj się plików cookie! Ciasteczka śledzące są najlepszym przyjacielem Affiliate Marketerów!

W marketingu afiliacyjnym ciasteczka są nieszkodliwe. Są to małe pliki tekstowe umieszczane w przeglądarce użytkownika, po to by móc zidentyfikować Wydawcę od którego dotarł. Jednocześnie sieć monitoruje ruch wygenerowany przez danego Wydawcę oraz każdy dokonany dzięki niemu zakup. Należy podkreślić ponownie, że ciasteczka są zupełnie nieszkodliwe i są legalnie wykorzystywane przez miliony stron internetowych na całym świecie. Śledzące ciasteczka stosowane w sieciach afiliacyjnych są automatycznie usuwane po określonym upływie czasu, to Reklamodawca decyduje o jego wygaśnięciu. Jak długo taki plik działa? Ciasteczka te używane są w określonym czasie, tak aby Wydawca mógł otrzymać honorarium za wygenerowany zakup, nawet jeśli przysłany przez niego klient nie zdecydował się na zakup od razu. Założenie jest takie, aby Wydawca skierował potencjalnych klientów na stronę Reklamodawcy, aż któryś z nich prędzej czy później zdecyduje się na pierwszy zakup. I to jest moment w którym pliki cookies zaczynają mieć znaczenie. Dzięki nim, Reklamodawca może ustalić ile czasu klient potrzebował na podjęcie decyzji zakupowej. Tak więc, jeśli ciasteczko jest zaprogramowane do wygaśnięcia po 30 dniach, Wydawca zarobi ustaloną prowizję dzięki swoim użytkownikom, jeśli któryś z nich dokona zakupu w tym czasie. Jednakże, kiedy zakup zostanie dokonany 31 dnia lub później, Wydawca już nie otrzyma prowizji, dlatego też, Wydawcy uczestniczący w programach partnerskich oczekują jak najdłuższej „żywotności” plików cookie.

Wydajność sieci afiliacyjnej

Jeśli Reklamodawca deklaruje, że ma wysoki współczynnik konwersji, zakładając, że jest szczery, Wydawcy mogą przekonać się do podjęcia współpracy z nim. W jaki sposób Wydawcy mogą sprawdzić jego wiarygodność? Sieci afiliacyjne nie ujawniają szczegółowych danych związanych z konwersją Reklamodawców, jednak udostępniają wskaźnik jak dobrze Merchanci radzą sobie z konwersją w odniesieniu do pozostałych członków sieci. Wskaźnik ten nie pokazuje zastrzeżonych danych, ani nie ujawnia tajemnic Reklamodawców konkurencji. Każda sieć nazywa ten wskaźnik inaczej, a daje on Wydawcom obraz ogólnej sprawności w konwersji Reklamodawcy, kiedy zostanie wygenerowany dla niego ruch na stronie. (Przypomnienie: zadaniem Reklamodawcy jest konwersja wygenerowanego przez Wydawców ruchu w realny zakup, dzięki czemu Wydawcy mogą zarabiać na prowizjach).

Opinie o płatnościach  

Wydawcy wysyłają swój ciężko wygenerowany ruch Reklamodawcom za darmo w zamian za prowizje. Więc oczywiście Reklamodawcy muszą konwertować ruch w realną sprzedaż oraz odnotowywać każdą transakcję na rzecz Wydawcy oraz wypłacać mu należności z tej racji. To jest biznes. Wydawcy muszą być opłaceni. Jeśli Reklamodawcy nie zapewniają wystarczających środków finansowych swojej sieci afiliacyjnej, mają uchybienia w opłacaniu Wydawców lub okresowo zawieszają swój program partnerski z powodu niedokonanych płatności, wtedy mamy pewność, że Reklamodawca jest niewypłacalny.

Aktywność w zarządzaniu programem  

Program partnerski musi mieć dobrego Opiekuna Wydawców i powinien on bardzo aktywnie w nim uczestniczyć. Jeśli Reklamodawcy są przekonani, że mogą zarządzać swoim programem za pomocą auto-pilota z pewnością nie będą promowani. Program partnerski jest ważny dla Wydawców i jeśli Reklamodawca nie uważa, za istotne aktywne zarządzanie nim i nie wykazuje zainteresowania tym kanał to Wydawcy odejdą do konkurencji, która potrafi o to zadbać.

Jeżeli jesteś zainteresowany tematem programów partnerskich, koniecznie zobacz nasz darmowy przewodnik  o afiliacji.