Wyniki badań wydawców reklam na rynku programów partnerskich w USA

Marzec 2, 2012 Badania & Raporty Newsroom

W 2011 roku podczas Affiliate Summit w USA przeprowadzono ankietę w której udział wzięło 1400 wydawców.

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, iż 60% wydawców nie realizuje kampanii PPC w wyszukiwarkach dla programów partnerskich, jednak 53% z nich zawsze czyta regulamin programów do których przystępuje. O dołączeniu do wybranego programu partnerskiego decyduje częstość wypłat prowizji (odpowiedzi udzieliło 59% respondentów) i znajomość marki (34% badanych).

Główną formą znajdywania wydawców do współpracy są katalogi programów partnerskich (25%), a jedynie 5% wydawców korzysta w tym celu z sieci afiliacyjnych. Preferowaną formą komunikacji jest droga elektroniczna – mailowy kontakt z affiliate menedżerem (76% wydawców) oraz wpłata prowizji na konto.

Największym zainteresowaniem wśród wydawców cieszą się banery jako forma reklamy – 30% respondentów. Zdecydowana większość badanych (71%) korzysta z mediów społecznościowych jako formy promocji programów partnerskich, jedynie 30% z nich dodatkowo posługuje się wideo. Użytkownicy WordPress’a w 33% korzystają z wtyczek przeznaczonych marketingowi afiliacyjnemu, najpopularniejszą z nich jest Clickbank (14% wydawców z niej korzysta), a najczęściej wybieranym szablonem do tworzenia serwisów afiliacyjnych jest Affiliate Theme (tak zadeklarowało 32% respondentów). Miejscem pracy 72% wydawców reklam w programach partnerskich jest dom.